home BouwhulpGroep
Panorama

2011


Den Haag, Jan Luykenlaan
Programmastudie


Opdrachtgever
Haag Wonen

TOEKOMSTWAARDE VOOR PORTIEKWONINGEN


De vraag van de corporatie was welke van de 145 portiek-etagewoningen nog geschikt te maken zijn voor de toekomst. Het zijn kleine 3- en 4-kamerwoningen gebouwd in 1950. De vraag naar deze kleine woningen is beperkt, in tegenstelling tot de vraag naar grotere 4-kamerwoningen en seniorenwoningen.

Met deze programmastudie zijn de mogelijkheden onderzocht. De volgende ingrepen zijn met elkaar vergeleken. Een basisingreep waarbij de woningen gemoderniseerd worden, rekening houdend met individuele wensen. Een ingreep waarbij een deel van de woningen wordt vergroot door samenvoegen of optoppen en een ingreep waarbij een blok geschikt gemaakt wordt voor senioren door een galerij ontsluiting met liften te maken.

In samenwerking met een werkgroep van corporatie medewerkers is het uiteindelijke programma en een plan van aanpak opgesteld. Met een beschrijving van de te realiseren kwaliteit (van stedenbouwkundig tot en met bouwfysische kwaliteit) en de financiële consequenties. Op basis hiervan is de beslissing genomen om dit plan verder te gaan uitwerken.

impressie galerijontsluiting