home BouwhulpGroep

2011


Eindhoven
Alliantie Dak+


Opdrachtgever

Alliantie Dak+

NEGEN VERHALEN OVER HET DAK


In Holland staat een huis. Een ieder die dit zegt, denkt aan een woning met een kap. Als kind heb je dit vele malen getekend. Het was een 'eigen huis' met een 'eigen' kap, die ruimte bood aan het wonen en je fantasie. Nu de periode van grootschalige aanpak steeds meer tot een verleden behoort en per woning de individuele keuze voorop staat, wordt het van belang dat er een passend aanbod komt wat ook tegemoet komt aan de oude kinderdroom. Om dit aanbod van goede en betaalbare kwaliteit te laten zien, is het nodig de benodigde producten en diensten te integreren, zodat er systeemleveranciers komen. Een combinatie van standaardisatie en maatwerk is hierbij de sleutel.


Alliantie Dak+ presenteert PANZER

PANZER geeft wonen een bescherming, door ook in de tijd de producten en de technische detaillering op elkaar af te stemmen, zodat het niet alleen passend gemaakt, maar passend onderhouden kan worden. Deze technische specificaties geeft de eigenaar en de gebruiker zicht op wat het dak technisch omvat en hoe het onderhouden kan worden.

De alliantie Dak+ wordt gevormd door BouwhulpGroep, Fier Dakcontrol, JE StorkAir/Zehnder Group Nederland, Ubbink, Kingspan Unidek, Velux Nederland en Wavin Nederland.


Negen verhalen over het dak

Het dak en de zolder vormen bij uitstek de elementen van een woning die zich lenen voor meerdere verhalen. Oorspronkelijk ontworpen als loze ruimte, heeft het in de afgelopen eeuw een veelzijdige ontwikkeling doorgemaakt. Het dak en de erbij behorende ruimte hebben een structurele bijdrage geleverd aan het wonen en de beleving ervan. De vaak verborgen zolders worden steeds meer een belangrijk onderdeel van de totale woonbeleving.


Aan de hand van negen verhalen over het dak is gepoogd het nieuwe aanbod te beleven:

1. De ruimte die beschikbaar is en het mogelijke gebruik.
2. De ruimtelijkheid in een woning; door de zolder als visuele ruimte bij de woning te trekken, krijgt de hele woning lucht.
3. Energiebesparing. Via het dak verliest een traditionele woning 20% van zijn warmte.
4. Energieopwekking door de zon en de beschikbare (opstel-) ruimte.
5. Binnenmilieu. De zolder (ruimte) kan een onderdeel vormen van het ventilatiesysteem van een woning.
6. Uiterlijk. Het dak speelt een dominante rol in de verschijningsvorm. Het is als een hoed op het hoofd van de mens en steekt boven alles uit.
7. Daglicht. Het licht komt van boven. Helaas wordt hier bij woningen weinig gebruik van gemaakt. Vaak is het, hoe hoger je komt, hoe donkerder het wordt.
8. Waterhuishouding. Daken zijn bij uitstek geschikt om gereguleerd regenwater op te vangen.
9. Comfort en uitrusting. Aan de ruimte van de zolder kunnen allerlei 'aanvullende' eisen gesteld worden, die verband houden met comfort en uitrusting.


Alliantie Dak+
Alliantie Dak+
Alliantie Dak+