home BouwhulpGroep
Panorama

2014


Eindhoven
Alliantie+


Opdrachtgevers
Alliantie+

De doorstap: een weg naar verruimd aanbod


Tijdens de manifestatie DE DOORSTAP stonden twee belangrijke bekendmakingen op het programma. De boekpresentatie van het 'Essay, de toekomst van de woningvoorraad' en de marktpresentatie van het merk 'Alliantie+'. Binnen de muren van het industrieel erfgoed waren beslissers van verschillende corporaties, toeleverende industrieën als enkele bouwers uitgenodigd voor het zetten van de volgende stap.

Met de OPSTAP is in 2013 de aftrap gegeven voor vernieuwende ideeën bij de aanpak van de bestaande stad. De centrale gedachte achter deze ontwikkeling is, dat bewoners keuzen moeten hebben en in principe aan de knoppen moeten zitten. Het vervolg, DE INSTAP, ging verder met het demonstreren van een 'Kaart van Nederland', waarmee de kennis over deze voorraad kan worden ontsloten en de maatschappelijke partijen een grotere betrokkenheid leveren bij de ontwikkeling ervan.

Essay, de toekomst van de woningvoorraad
Bij de zoektocht naar passende begrippen voor de omschrijving van woningtypen is het de kunst om de waan van de dag achter je te laten. Niet het specifieke gebruik is de leidraad, maar de ruimtelijke eigenschappen en de gebruiksmogelijkheden. Welke eisen, opvattingen en gebruiken hebben geleid tot het gebouw zoals het er momenteel staat, met zijn bouwtechniek, materialisering en casco? Maar vooral de vraag: wat kun je er nog mee? Het is een zoektocht om te benoemen welke potentie de woningen hebben voor nu en in de toekomst. De zoektocht is erop gericht om die kenmerken en eigenschappen van woningen en woongebouwen te benoemen, waardoor er sprake is van een onderscheidend geheel. Uiteindelijk is het doel van het ordenen om meer begrip te krijgen van de ons omringde wereld. Bij het begrip over de bestaande woningvoorraad gaat het om de huidige eigenschappen en de aanpassingsmogelijkheden aan de veranderende eisen, het accommoderend vermogen.

Het merk Alliantie+
De afgelopen decennia is er gepoogd een deeloplossing vanuit samenhangende producten op de markt te brengen. Te denken valt aan kozijnen en dakbedekkingssystemen. Het technisch product was hier de leidraad. Met de allianties willen wij een stap verder gaan door componenten aan de markt (bijvoorbeeld gevel, dak, woninginstallatie) te introduceren.

Op dit moment bestaat het aanbod van de Alliantie+ uit bijna net zoveel smaken als fabrikanten. Samen met deze dertig partners ontwikkelen we een aanbod waarbij de gebruiker als het ware zelf aan de knoppen zit.

Alliantie Plus

Alliantie Plus

Alliantie Plus

Alliantie Plus