home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Eindhoven
Alliantie Documentatiecentrum Bestaande Bouw


Opdrachtgever
DO2BE

ALLIANTIE DOCUMENTATIECENTRUM BESTAANDE BOUW


Met de 'Honderd vrienden van' is een samenwerkingsverband in het leven te roepen, dat zorgdraagt voor de documentatie en verspreiding van kennis over de bestaande bouw, en tevens zorgdraagt voor een goede inhoudelijke en financiële relatie tussen kennisaanbieders/-ontwikkelaars (eigenaren van content) en de uitgevers(wereld).

Het doel van de Alliantie DO2BE is drieledig:
1. Bestaande documenten over de bestaande bouw toegankelijk maken voor alle vakmatig betrokkenen in de maatschappij (bibliotheek).
2. Zorgdragen dat kennis ontwikkeld kan worden en dat de vergoeding hiervoor een 'aanvaardbaar' niveau heeft. Alleen in dat geval is er continuïteit te verwachten in de ontwikkeling ervan (belangenbehartiging).
3. Fondswerving, om een bijdrage te leveren aan de (gewenste) kennisontwikkeling en ondersteuning te bieden aan facilitering van de verspreiding (medefinanciering).

Het gaat dus om het bundelen van krachten van content-eigenaren, om zo de vraag in de markt zo goed mogelijk te kunnen bedienen op korte en lange termijn, en zo kenniskrimp tegen te gaan. De content-aanbieders zijn zo in staat mede de voorwaarden vast te leggen om hun diensten aan te bieden. Op basis van een vraagspecificatie is het mogelijk de markt van kennisverspreiders een voorstel te laten doen, zoals in de muziekindustrie de weg van de content-aanbieder naar de consument steeds kleiner wordt. In deze digitale wereld geldt dit ook voor informatie. Bijna iedereen kan uitgever worden.