home BouwhulpGroep

2010


Eindhoven
Manifest Renovatievisie 2050


Opdrachtgever
Coalitie Bestaande Woningbouw

Manifest Renovatievisie 2050

MANIFEST RENOVATIEVISIE 2050


Natuurlijk kunnen we niet veertig jaar vooruit kijken. De titel 'RENOVATIEVISIE 2050' suggereert dan ook geen voorspelling of een kijk in de glazen bol. Het is meer een verwijzing naar de toekomst, als Nederland qua bebouwing voor 90 procent gebaseerd is op wat er tot nu toe gebouwd is. Alleen de kwaliteit zal op uiteenlopende onderdelen anders zijn door de aanpassingen in de tijd.

Dit manifest moet het startpunt gaan vormen voor de visieontwikkeling, de innovatie en de vernieuwde praktijk van kwaliteitsaanpassing. Daarom wordt de horizon bijna twee generaties verder gelegd. De ondertitel luidt niet voor niets 'de basis voor product- en procesinnovatie in de bestaande woningbouw'. Er zal in allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden gezocht moeten worden naar de 'nieuwe' oplossingen, die 'levensduur-proof' zijn. Het 'levensduurdenken' vormt het terugkerend onderwerp in dit boek. Kwaliteitsaanpassing kan niet zonder een visie op de toekomst. En als het over duurzaamheid gaat, moet er vooral meer oog zijn voor de langere termijn.

De kennis, de ervaring en de wijsheid hiervoor ligt niet bij één partij. Juist het zoeken naar de passende stimulerende en productieve coalities zal de horizon verruimen. Dit boek is hier een van de vele initiatieven van. In samenspraak met zeventien marktpartijen wordt een poging gewaagd de discussie over kwaliteitsaanpassingen in de bestaande woningbouw handen en voeten te geven. Dit is het begin. De volgende stap is samen een programma voor innovatie te formuleren. Het laatste hoofdstuk 'De horizon van 2050' poogt hiervoor een bescheiden begin te maken.

Als samenstellers van dit boek was het enthousiasmerend dat er vanuit de markt zoveel positieve geluiden en energie kwam en het wordt steeds leuker om met de bestaande (woning)bouw bezig te zijn. Juist het nieuwe samenspel tussen de verschillende marktpartijen inspireert in hoge mate. Het is gewoon spannend wat er morgen weer kan gebeuren. Dus aan de slag samen.

Het manifest is te downloaden via de website van Æneas.