home BouwhulpGroep
Nieuwe Erven laagbouw Nieuwe Erven hoogbouw

2003 - 2008


Eindhoven, Nieuwe Erven
Groot onderhoud


Opdrachtgever
Woonbedrijf.SWS.HHvL

TUSSEN TRADITIE EN VERNIEUWING


Een woonwijk uit de jaren vijftig, gebouwd in de traditie van de Bossche School: gesloten bouwblokken met een gezinswoningen en portiek flats met hellende daken. Het geheel (in totaal 379 woningen) is zorgvuldig vormgegeven binnen de traditie.

Het beoogde plan beoogt in eerste instantie de oorspronkelijke architectuur weer fris in beeld te brengen. Dit hield in, dat alle maatregelen uit het verleden, die het beeld negatief beïnvloedden, zoveel mogelijk gecorrigeerd zijn.
Verder is er voor gekozen bepaalde kwaliteiten te versterken: de voet van het gebouw (in kleur gevoegd) de transparantie van de portiekentrees, de keramische pannen van het dak etc. Het geheel schittert weer in zijn oude glorie.

Zoeterwoude, 5 Meilaan, Willibrordusstraat en Titus Brandsmastraat