home BouwhulpGroep
Panorama

2011


Eindhoven
Pamflet


Opdrachtgever
BouwhulpGroep

PAMFLET, RENOVATIE ALS HOLLANDS-HERONTWERP


De traditie van de Nederlandse woningbouw nodigt uit om op een niet orthodoxe wijze naar de kwaliteitsaanpassing ervan te kijken. De stringente bemoeienis van de overheid in de vorige eeuw met de woningbouw en de overal terugkerende rijtjeswoningen, vragen om een projectoverstijgende benadering, waarbij vooral ruimte wordt gegeven aan maatwerk en individuele keuze. De naam van het boek: 'Pamflet, Renovatie als Hollands-Herontwerp', poogt dit thema te vangen. Het gaat dus om de zoektocht naar de serie van één, waarbij nieuwe samenwerkingsvormen een ondersteuning kunnen zijn voor de gewenste en noodzakelijke productinnovatie.

Het zoeken naar een nieuw aanbod is erop gericht om innovatieve oplossingen in beeld te brengen, die herhaalbaar zijn. Vanuit drie invalshoeken wordt er naar het 'nieuwe' aanbod gekeken:

• Het moet SLIM&SNEL zijn. Dat houdt in het optimaal gebruik maken van de bestaande techniek om de kosten-kwaliteitsverhouding te verbeteren, overlast te reduceren en aan de individuele keuze van de gebruiker maximale ruimte te bieden.

• Het moet INTEGRAAL zijn, dat wil zeggen dat het een antwoord moet geven op de uiteenlopende vragen vanuit de markt en de erbij behorende kwaliteitseisen (comfort, duurzaamheid, uitstraling etc.). En positief anticiperen op de lange levensduur van de woning door structurele verbetering van het bestaande, in combinatie met ruimte voor aanpassingen in de tijd.

• Het moet BETAALBAAR zijn. Dit geldt voor kleine en grote series. De kostenreductie moet expliciet benoemd worden ten aanzien van de reductie van de productiekosten en van het besparingspotentieel bij gebruik (energie). Het zoeken naar de optimale serie van één.

Laat deze publicatie, waarbij de huidige koplopers in de markt tonen hoe het aanbod er op dit moment bij staat, een startpunt zijn voor de noodzakelijke versnelling.

pamflet