home BouwhulpGroep
Panorama

2012 - 2013


Eindhoven, ontwerpregisseur
Nieuwbouw Schellensterrein


Opdrachtgever
Woonbedrijf

ONTWERPREGISSEUR BIJ ONTWIKKELING SCHELLENSTERREIN


Het Schellensterrein is gekocht voor herontwikkeling ten behoeve van circa vijftig studentenwoningen en circa twintig tot dertig stedelijke woningen op een parkeerdek (garage). Het ligt in de bedoeling het project in een soort Design&Build-constructie te laten ontwikkelen door Ballast Nedam, in samenwerking met medewerkers van het Woonbedrijf.

Het project moet ook een bijdrage leveren aan de nadere invulling van het begrip duurzaamheid, waarbij samenhang gezocht wordt tussen beeldkwaliteit, functionaliteit en degelijkheid, waarin de gebruiker centraal staat. Niet de techniek is richtinggevend, maar het gebruik.

De rol van de BouwhulpGroep is die van ontwerpregisseur. De ontwerpregisseur is verantwoordelijk voor de optimale samenwerking tussen alle betrokkenen op basis van kennis van alle disciplines en processen. Tevens is de BouwhulpGroep belast met de rol van intermediair. Door een goede feedback wordt ernaar gestreefd het proces van samenwerking te optimaliseren.

Overzicht