home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Eindhoven
Plan van aanpak onderhoud


Opdrachtgever
Temporary Art Centre

PLAN VAN AANPAK TAC


Op basis van de inventarisatie van de technische staat, die door de BouwhulpGroep in september 2007 is gemaakt, is binnen een werkgroep van het TAC een plan van aanpak ontwikkeld voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud. De uitgangspunten bij dit plan van aanpak zijn:

- Het pand dient nog voor circa vijf jaar geschikt te zijn voor het huidige gebruik;
- De prioriteit bij de aanpak van het achterstallig onderhoud ligt bij de gebreken, die een veilig en gezond gebruik van het pand nadelig kunnen beïnvloeden;
- Investering in energiebesparing dient apart benoemd te worden;
- Er moet onderscheid gemaakt worden naar wie de werkzaamheden kunnen uitvoeren. In hoeverre kunnen er ook werkzaamheden uitgevoerd worden door vrijwilligers binnen TAC?
- Er moet gekeken worden in hoeverre de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd kunnen worden.

situatie