home BouwhulpGroep

2000 - 2002


Eindhoven, terrein van Hapert
Proces- en productontwikkeling


Opdrachtgevers
Woonbedrijf SWS/HHvL

TERUGHOUDENDHEID GEBODEN


Voor een tweetal complexen in het gebied 'Terrein van Hapert' zijn door de BouwhulpGroep grootonderhoudsplannen gemaakt:
• De portiekflats, gelegen aan de Marconilaan/Johannes van der Waalsweg
• Boven-benedenwoningen, Jacob de Gelderstraat en omstreken
De woningen zijn gebouwd begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Het gehele gebied 'Hapertterrein'kent diverse verkavelingsprincipes en woongebouwtypen. Het gesloten bouwblok, waarbij een duidelijke scheiding tussen openbaar en privé bestaat, is bij deze opzet verlaten. De verkaveling draagt in zich zowel een verwijzing naar het verleden (gesloten bouwblok met hof, m.a.w. aan één zijde open) als een verwijzing naar de toekomst (strokenverkaveling).
De woningen zijn zeer zorgvuldig vormgegeven. bij elke aanpak is dan ook terughoudendheid geboden.

stedenbouwkundige situatie schets gevelaanpassingen schets isometrie gevel