home BouwhulpGroep
Panorama

2013


Eindhoven, begeleiding co-makership
Drents Dorp Oost


Opdrachtgever
Woonbedrijf

KENNIS KOMT SAMEN MET CO-MAKERSHIP


Begin 2010 is door Woonbedrijf en Ballast Nedam de aftrap gegeven voor samenwerking op langere termijn. De zoektocht naar die nieuwe vormen van projectoverstijgende samenwerking is erop gericht om de gezamenlijke praktijk van renovatie en onderhoud te verbeteren.

De werkwijze voor deze nieuwe vorm is beschreven in het document 'Van moeten naar kunnen', het handboek voor de praktijk van co-makership Woonbedrijf-Ballast Nedam, waarin de ervaringen van de eerste twee pilots zijn vastgelegd en vertaald naar een methode.

Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van een derde project volgens 'het co-makership' principe: Drents Dorp Oost. Dit derde project wordt beschouwd als het project waarin de samenwerking van de 'uitvoerende' keten centraal staat. En waarbij Woonbedrijf en Ballast Nedam zullen trachten het interne draagvlak te vergroten voor deze aanpak. Mede doordat nog niet alle aspecten van de samenwerking voldoende zijn uitgewerkt volgens de werkwijze 'aan het werk, in het werk', is aan BouwhulpGroep gevraagd een voorstel te maken voor het ontwikkelen en begeleiden van een aantal noodzakelijke aanvullende aspecten.

Drents Dorp oost