home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Eindhoven
Vochtonderzoek Frederiklaan


Opdrachtgever
Woonbedrijf

VOCHTONDERZOEK FREDERIKLAAN


In een woning aan de Frederiklaan zouden vochtproblemen ter plaatse van de wand tussen keuken en woonkamer aanwezig zijn.

Met een Carbidmeter is het vochtgehalte in die wand gemeten op verschillende hoogten. Het gemeten vochtgehalte was nihil. Hiermee is aangetoond dat op dat moment er geen sprake was van optrekkend vocht.

Naar aanleiding hiervan is besloten om een nader onderzoek te verrichten waarbij vochtigheid en temperatuur van kruipruimte en woning over langere tijd wordt gemeten met behulp van thermohygrografen en oppervlakte temperatuurmeters. Zowel uit de meetresultaten van de thermohygrografen, als uit de metingen van de oppervlakte temperatuurmeters is gebleken dat er geen bouwfysische afwijkingen te constateren zijn.

Een mogelijke oorzaak van de problemen wordt gezocht in het feit dat het stucwerk in het verleden hygroscopisch was. Dit is inmiddels vervangen. De verwachting is dat het probleem hiermee tot de verleden tijd behoort.

thermohygrografen