home BouwhulpGroep

2010


Eindhoven
Op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking


Opdrachtgever
Woonbedrijf
Ballast Nedam


projectoverschrijdende samenwerking

OP ZOEK NAAR NIEUWE VORMEN VAN SAMENWERKING


In de praktijk van onderhoud en renovatie is bij wijze van spreken elk project qua samenwerking, techniek en ingreep een prototype. Het startpunt is een programma en op basis daarvan worden er, in samenspraak met geselecteerde deskundigen (intern en extern), oplossingen bedacht. De vooraf gestelde kaders hebben vooral betrekking op 'gewenste' kwaliteit, vastgelegd in een programma van eisen, en het budget.

Als het plan gereed is, worden er uitvoerende bedrijven in de markt benaderd om hiervoor een prijs te geven. Deze bedrijven op hun beurt zoeken onderaannemers om een deel van de werkzaamheden te verrichten. Dus zowel de techniek, de mensen als de samenwerking worden per project ingevuld. De leidraad hierbij wordt gevormd door het programma van eisen en bestek, als basis voor contracten met adviseurs en bouwers.

Als je dit verschijnsel vergelijkt met voetbal, dan wordt er voor elke wedstrijd een gelegenheidselftal geselecteerd, waar bij het begin van de wedstrijd het systeem wordt opgegeven (bijvoorbeeld 4-4-2- systeem).

De bovengenoemde werkwijze gaat zich wreken als de context steeds belangrijker wordt. Als de techniek en de ingreep per situatie kan veranderen en de beoogde doelen ruimer geformuleerd worden dan de technische kwaliteit (proces, klanttevredenheid etc.), is het van belang met projectoverschrijdende oplossingen te komen. Dergelijke oplossingen zullen in eerste instantie ontwikkeld moeten worden in samenspraak tussen vragers (opdrachtgever) en aanbieders (bouwers). Het aanbod moet dan een antwoord geven op de gewenste waarden van de vraagkant, die deels afgeleid worden van de kernwaarden.

In dit geval gaat het om de samenwerking tussen Woonbedrijf en Ballast Nedam Bouw Zuid, die een vorm zoeken voor een projectoverschrijdende samenwerking voor de langere termijn. Bouwhulp begeleidt deze zoektocht.

Dit zal in de praktijk aan de hand van concrete projecten gebeuren, waarbij de twee lerende organisaties - de vrager en de aanbieder - al 'lerend' hier vorm aan zullen geven.

De zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen is om door gerichter aanbod de effectiviteit en efficiency in de praktijk van onderhoud en renovatie te vergroten.
bouwkosten