home BouwhulpGroep
Panorama

2013


Eindhoven, workshop
Woontechnische Kwaliteit


Opdrachtgever
Woonbedrijf

WORKSHOP WOONTECHNISCHE KWALITEIT


De bestaande woningvoorraad geeft ons een schat aan informatie over hoe die wordt gebruikt, wat door de bewoners wordt gewaardeerd en wat hun wensen zijn op basis van de huidige situatie. In de dagelijkse praktijk is zichtbaar hoe de verschillende woningen ingericht en gebruikt worden. Welke vorm van een woonkamer wel meerdere vormen van gebruik toelaat en welke niet. En wat de ruimtebehoefte van de verschillende huishoudenstypen is ten aanzien van de afzonderlijke vertrekken en de totale woning. Als deze gegevens systematisch worden vastgelegd ontstaat een beter begrip van ruimtegebruik en -wensen. Deze gebruikswaarde is een belangrijk criterium bij het beoordelen van de kwaliteit van een woning en de veranderbaarheid daarvan.

De vraag aan BouwhulpGroep is om Woonbedrijf te ondersteunen bij het ontwikkelen van een methodiek om de gebruikswaarde van een woning te kunnen vaststellen. Deze methodiek is erop gericht om de gebruikswaarde van een woning zowel in beeld te brengen als te bepalen. Het bepalen van de gebruikswaarde is geobjectiveerd, zodat deze door de gehele organisatie van het Woonbedrijf gebruikt kan worden, op zowel complex- als organisatieniveau.

plattegrond