home BouwhulpGroep
Lingewijk Gorinchem

2014


Gorinchem, onderzoek & advies
Luchtdichtheidsproblemen


Opdrachtgever
Poort6

Luchtdichtheid Lingewijk Gorinchem


Bewoners van de recent gerenoveerde woningen klagen over tocht en het niet warm krijgen van de woningen. Metingen van het bureau Warmtecheck.nl in twee woningen wijzen uit dat de woningen zeer luchtlek zijn. Bijzonderheid bij de renovatie is dat er een nieuwe vorm van isolatie met reflecterende folies (Isobooster) is toegepast. BouwhulpGroep heeft, na nadere analyse van de oorzaken en van de mogelijke oplossingsrichtingen, een plan van aanpak opgesteld. Dit plan geeft, naast de oplossing, ook aan hoe het resultaat wordt getoetst en geborgd.

In de details die zijn verstrekt, is de tochtdichting niet of heel summier aangegeven. Ook de uitvoering van het isolatiemateriaal (Isobooster) is niet gedetailleerd. De tochtdichting en nadere detaillering van de Isobooster is dus blijkbaar op het werk vastgesteld en daarna uitgevoerd.

BouwhulpGroep heeft de details, die cruciaal zijn voor het probleem en cruciaal voor de mogelijke oplossingsrichtingen, geselecteerd en geanalyseerd. Van die details is nauwkeurig vastgesteld hoe ze uitgevoerd zijn. Op een bijeenkomst met de uitvoerder van met name de laatste fase, is de uitvoeringswijze vastgesteld. Op basis hiervan is besloten welke details er in het werk bekeken moeten worden (beperkt destructief onderzoek). Op de werkbespreking zijn ook de mogelijke oplossingsrichtingen besproken. Op basis van deze gegevens is advies uitgebracht over het plan van aanpak. In dit plan zijn de verschillende mogelijke oplossingen afgewogen. Daarnaast is aangegeven hoe het resultaat van de aanpak wordt geborgd en getoetst.

na isolatie

lingewijk gorinchem