home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Kerkrade e.o.
Onderzoek brandoverslag


Opdrachtgever
HEEMwonen

ONDERZOEK BRANDOVERSLAG


Hestia en Woningvereniging Ubach over Worms (nu: HEEMwonen) bezitten complexen in Kerkrade, Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Tot circa 1980 heeft men (te) weinig aandacht aan brandoverslag en branddoorslag besteed. Brandoverslag of -doorslag houdt in dat bij een eventuele woningbrand de brand kan overslaan of doorslaan naar de woning ernaast of erboven via openingen in wanden, zolder of dak of door woningscheidende materialen met onvoldoende brandvertragende werking. In de praktijk komt het er op neer dat bij complexen met een bouwjaar tot en met 1982 kritische situaties voor kunnen komen. Om hierop passend beleid te kunnen voeren is een inventarisatie naar omvang aard en ernst van eventuele onveilige situaties gewenst.

Voor HEEMWonen zijn zo'n honderd complexen steekproefsgewijs geïnventariseerd. Bij een dergelijk onderzoek hanteert de BouwhulpGroep de door haarzelf ontwikkelde determinatiemethode, die afgestemd is op eisen en voorschriften vanuit de overheid en de meest actuele kennis. Het Bouwtechnisch Normenboek van de BouwhulpGroep vormt de leidraad bij deze methode. Op basis van de resultaten van de inventarisatie heeft BouwhulpGroep aanbevelingen gedaan voor het opwaarderen van de situatie.

openingen hellend dak

onderzoek platdak