home BouwhulpGroep

2000 - 2001


Maassluis, componistenbuurt
Advisering duurzaamheid


Opdrachtgever
SEV

DE EERSTE WINST


In Maassluis zijn rond 1965 veel galerijwoningen in het Panagro Larsen & Nielsen (PLN) systeem gebouwd. Het zijn vier woonlagen op een plint, waarbij de plint zowel woningen als bergingen bevat. Er zijn veel dezelfde woningen in de wijk, waardoor het aanbod eenzijdig was. Panagro vastgoedontwikkeling had hier een plan ontwikkeld om vier flats af te breken om op de vrijgekomen plaats nieuwe eengezinswoningen te plaatsen. Gaandeweg het plan kwam men erachter dat de gekozen verkaveling van de eengezinswoningen grote gelijkenis had met die van de aanwezige flats. Met een geringe aanpassing konden deze op elkaar worden afgestemd. Op die manier zou de fundering van de flats kunnen blijven zitten. Op dit idee verder voortbordurend heeft men niet alleen de fundering hergebruikt, maar ook delen van het casco.

In opdracht van de SEV heeft er een evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor hergebruik. Er is gekeken naar andere stedenbouwkundige verkavelingen en de mogelijkheden om daar eveneens funderingen of casco her te gebruiken. Er is tevens aan de hand van het project een vergelijking tussen volledige nieuwbouw en hergebruik van het casco gemaakt voor zowel de kosten als de milieubelasting. De resultaten lieten zien dat de kosten voor de beiden varianten niet veel uit elkaar liepen maar dat de milieubelasting lager werd.

artikel

oude situatie nieuwe situatie
nieuwe situatie
nieuwe situatie