home BouwhulpGroep
Panorama

2011


Middelburg, Gervinsland
Programmastudie


Opdrachtgever
Woongoed Middelburg

PROGRAMMASTUDIE COMPLEX 411, GERVINSLAND


Complex 411 ligt in de wijk Dauwendale in Middelburg en bestaat uit 136 woningen, waarvan 77 woningen in bezit van Woongoed Middelburg. De overige woningen zijn in particulier bezit door verkoop van de huurwoningen. Hierdoor is er een versnipperd bezit in de wijk ontstaan. De woningen zijn rond 1975 gebouwd. Ze zijn beperkt geïsoleerd en hebben energielabel D.

Er staat onderhoud aan het schilderwerk van de kozijnen gepland. Gezien de staat van de kozijnen overweegt men kozijnvervanging, gecombineerd met nieuwe beglazing. De vernieuwing van de kozijnen zorgt voor een verbetering van de energetische prestaties. De vraag is nu dan ook: Wat is er nog meer nodig om het energielabel van deze woningen naar label B te krijgen?

Er is gekeken naar de huidige kwaliteit van het complex en de bouwtechnische staat is beoordeeld. De energetische situatie wordt daarbij ook in kaart gebracht. De huidige kwaliteit en enkele verbeteropties. Het streven is om naar label B te komen. In de programmastudie worden een aantal maatregelen gepresenteerd om de gewenste ambitie te realiseren. Hierdoor kan de opdrachtgever de keuze maken tussen de verschillende ingrepen en afwegen hoe die passen bij de doelgroep. Bij deze afweging wordt het energielabel gebruikt, maar ook de energiegebruiken en bijdrage in de woonlasten worden inzichtelijk gemaakt en er wordt een doorkijk naar de toekomst gegeven.

BouwhulpGroep is in 2012 betrokken bij de nadere uitwerking van de uitvoering.

straatbeeld situatie