home BouwhulpGroep

2000 - 2006


Nederland
Proces- en productontwikkeling


Opdrachtgever
SEV-realisatie

IFD: BOUWEN AAN EEN VERANDERENDE VRAAG


Om te stimuleren dat gebouwen meer flexibel dan voorheen inspelen op een alsmaar veranderende vraag is door de overheid een demonstratie programma geïnitieerd en door SEV-realisatie uitgevoerd.

In het kader van dit programma Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen heeft de BouwhulpGroep bijgedragen aan de evaluatie en beoordeling van circa 80 projecten.

Alle ervaringen hoe met proces, ontwerp en techniek vorm gegeven kon worden aan het bouwen voor een veranderende vraag zijn gebundeld in het kennisrapport "Leren door Demonstreren".

Schema Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen