home BouwhulpGroep

2007 - heden


Nederland
Proces- en productontwikkeling


Opdrachtgever
Toeleverende industrie

QWERTY: AFSTEMMING VAN TECHNIEK


De aandacht voor de bestaande bouw neemt toe. De toeleverende industrie zoekt naar mogelijkheden om hun producten beter op de bestaande bouw af te stemmen.

Voorwaarde hiervoor is dat de kennis over producten en over de bestaande bouw wordt gebundeld. Zoals QWERTY de plaats van letters op het toetsenbord vastlegt zal er een QWERTY voor de bestaande bouw ontwikkeld moeten worden waarbij de informatie over producten en diensten en hun toepassing in de bestaande bouw eenduidig wordt vastgelegd.
In samenwerking met de toeleverende industrie is de BouwhulpGroep gestart met het opzetten van een dergelijke databank.

Deze databank maakt een werkwijze mogelijk waarbij in een vroeg stadium van het onderwerp oplossingen ontwikkeld en uitgewerkt worden die resistent zijn tegen bezuinigingsdrift en vermeende uitvoeringsefficiëntie.


Logo QWERTY
Logo QWERTY


Logo QWERTY