home BouwhulpGroep

2008


Nieuwegein, Zwanenburgstraat
Kwaliteits- en onderhoudssturing


Opdrachtgever
Mitros Nieuwegein

EISEN AAN PLANMATIG ONDERHOUD


Bij het planmatig onderhoud aan een complex in Nieuwegein worden een aantal maatregelen voorgesteld door de corporatie. Het gaat hier om vernieuwing van badkamer en toilet. Naast de genoemde onderhoudsmaatregelen zijn er enkele problemen in de woningen.
BouwhulpGroep is gevraagd om in kaart te brengen welke eisen er vanuit het Bouwbesluit worden gesteld aan de woningen. Het accent lag op het communiceerbaar maken van problemen en wensen in relatie tot het wettelijke kader. Daarnaast worden een aantal wenselijke verbeteringen aangegeven om de kwaliteit van de woning te verbeteren.

plattegrond bouwblok
plattegrond bouwblok