home BouwhulpGroep

2010 - 2011


Roermond
Leergang Renovatie


Opdrachtgever
Wonen Limburg

Leergang Renovatie

LEERGANG RENOVATIE


Als de mensen altijd bezig zijn geweest met nieuwbouw, dan is renovatie een heel andere bezigheid. Het gaat niet alleen meer over het technisch uitvoeren er komen veel meer aspecten bij. Denk hierbij aan de uitstraling (stedenbouwkundig en architectonisch), de aanwezige kwaliteit in relatie tot de gewenste kwaliteit, maar ook hoe je tot een plan van aanpak komt met de bijbehorende maatregelen. Wat is de (volkshuisvesting) opgave die daarbij hoort, maar ook wat dit betekent voor de huur de investering en de resterende exploitatie. Door de hele leergang zit het thema Levensduurdenken verweven. Bij een renovatie moet dit kwaliteit toevoegen voor de lange termijn. Duurzaamheidsaspecten zoals energiebesparing, maar ook materiaalgebruik zijn een terugkerend onderdeel.

Voor WonenLimburg is een leergang ontwikkeld, waar in negen dagdelen de verschillende thema's die met renoveren te maken hebben aan bod komen.

- Documenteren
- Stedenbouwkundige kwaliteit
- Projectbezoek
- Architectonische kwaliteit
- Woontechnische kwaliteit
- Bouwtechniek en duurzaamheid
- Maatregelen, kosten en proces
- Volkshuisvesting en de opgave
- Totaalbeeld: de oplossing

Ieder thema (en daarmee ook ieder dagdeel) wordt afgesloten met een huiswerkopgave. In die huiswerkopgave staat een (nog uit te voeren) eigen renovatie project centraal. Uiteindelijk komt in de eindopdracht komt alles weer bij elkaar en moet een afweging gemaakt worden tussen de verschillende aspecten.
Doel van deze leergang is om begrip te krijgen van renoveren . het is bewust geen cursus renovatie. Deelnemers moeten iets leren en moeten begrip krijgen voor de verschillende aspecten die daar een rol bij spelen. Het gaat om de schone kunst van het renvoeren.

Leergang Renovatie Leergang Renovatie Leergang Renovatie