home BouwhulpGroep

2010


Roosendaal


Renovatieconcepten voor de doorzonwoning


Opdrachtgever
BVR Groep

RENOVATIECONCEPTEN: VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID


Het woord concept houdt in dat de oplossing voor meerdere situaties toegepast kan worden. Dus in wezen project overschrijdend is. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor maatwerk. Pas dan is er sprake van een concept. In samenspraak tussen BouwhulpGroep en BVR-Groep zijn drie renovatieconcepten ontwikkeld rond de thema's Duurzaamheid, Exclusiviteit en Levensloopbestendigheid voor de doorzonwoning uit de periode 1950 - 1975. De thema's weerspiegelen een maatschappelijke vraag met betrekking tot de toekomstige kwaliteit. Deze concepten worden vergeleken met de huidige vraag van de bewoners van die woningen. Het gaat om de volgende aspecten:

Duurzaamheid houdt in dat het accent op de aspecten energiebesparing en eventueel energieopwekking ligt. Exclusiviteit richt zich vooral op comfort en uitstraling. Levensloopbestendigheid stelt het lange zelfstandig wonen als invalshoek.

Vaak wordt alleen naar het gemiddelde gekeken, ofwel de gemiddelde bewoner. Maar die bestaat steeds minder. Ook bij huurders ontstaat er een grotere differentiatie tussen de individuele wensen. Om hieraan tegemoet te komen, worden de concepten voor een deel vertaald naar varianten, respectievelijk opties, die als 'losse' bouwstenen zijn te beschouwen. Zo kan een basisplan opgeplust worden met bouwstenen, die eventueel individueel te kiezen of gewenst zijn vanuit een toekomstige vraag.

Renovatieconcepten


Renovatieconcepten