home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Rotterdam, Essay
Woningtype als ordeningsprincipie


Opdrachtgever
CEBEWE 2050

WONINGTYPE ALS ORDENINGSPRINCIPE


Het 'Essay Woningtype als ordeningsprincipe' is de derde publicatie die wordt geschreven. Hiervoor zijn het manifest (waarin de ambities voor de renovatie worden geschetst) en het pamflet (waar het aanbod van de bouwers wordt getoond) al verschenen. Het Essay is een weergave van de zoektocht naar manieren om de huidige voorraad aan te passen aan de wensen van vandaag de dag. De zoektocht is er op gericht om die kenmerken en eigenschappen van woningen en woongebouwen te benoemen, waardoor er sprake is van een onderscheidend geheel.

Uiteindelijk is het doel van het ordenen meer begrip krijgen van de ons omringde wereld. Bij het begrip over de bestaande woningvoorraad gaat het om de huidige eigenschappen en de aanpassingmogelijkheden aan de veranderende eisen (accommoderend vermogen).

Het boek beschrijft de ontwikkeling van de plattegronden, onder meer afhankelijk van regelgeving en het toepassen van technieken. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van elf voorbeelden waar renovaties worden beschreven, met hun specifieke invalshoek. Het Essay is verkrijgbaar via de website van Æneas.


Kaft, Essay
Essay