home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Rotterdam
Manifest (vervolg)


Opdrachtgever
CEBEWE 2050

VERVOLG MANIFEST,
RENOVATIEVISIE 2050


In het Manifest Renovatievisie 2050 wordt een blik op de toekomst geworpen voor de bestaande woningmarkt. De Coalitie Bestaande Woningbouw heeft de partijen bij elkaar gebracht. Hierop is door de marktpartijen enthousiast gereageerd. Renovatie is voor velen de nieuwe markt. In het Manifest wordt een aantal thema's over de bestaande bouw nader toegelicht. Vervolgens is het woord aan de toeleverende industrie; wat is haar kijk op de toekomst? Welke visie streeft ze na en welke oplossingen heeft ze op dit moment om de kwaliteit aan te passen in de vorm van conserveren, renoveren en transformeren?

Het Manifest is geen eenmalige uitgave, het is een nieuw begin om als marktpartijen de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkelingen te vergroten. In een werkbijeenkomst met de deelnemende industrieën hebben SBR, BouwhulpGroep, ISSO en Stabu aangegeven de visie verder uit te willen dragen. Er zijn in deze bijeenkomst drie sporen genoemd waarlangs gewerkt wordt:

1. Opdrachtgevers onafhankelijk voorlichten (bewustwording)
2. Faciliteren bijeenkomsten / excursies
3. Controlerende / toezichthoudende rol.

logo Manifest