home BouwhulpGroep

2004 - 2005


Sittard
Beleid(sinstrument)


Opdrachtgever
Senter Novem

STRATEGISCH VOORRAADBEHEER met kwaliteitsprofielen


Energiebesparing als oneliner is een wankelmoedig fenomeen. Na perioden van sterke aandacht volgen er perioden waarin men dit weer minder belangrijk vindt. SenterNovem begrijpt dat energiebesparende maatregelen worden toegepast wanneer deze een bijdrage leveren aan de verbetering van de woonkwaliteit.

De vraag was hoe deze bijdrage over woonkwaliteit inzichtelijker gemaakt kon worden. BouwhulpGroep heeft het kwaliteitsprofiel als instrument ontwikkeld.

In de communicatie over kwaliteit is het van belang de relatie tussen het beleid van de corporaties en de gewenste kwaliteit aan het geven. Ieder marktsegment dat de corporatie wil bedienen vraagt om specifieke kwaliteiten. Het kwaliteitsprofiel maakt dit inzichtelijk.

Van taakvelden naar kwaliteitsprofielen

Detail kwaliteitsprofielen