home BouwhulpGroep
Energetisch Voorraadbeleid

2011


Stein
Energetisch Voorraadbeleid


Opdrachtgever
Maaskant Wonen


ENERGETISCH VOORRAADBELEID


In opdracht van Maaskant wonen, woningcorporatie in Stein en omgeving is voor de volledige voorraad de energetische kwaliteit in kaart gebracht. De energielabels van de complexen vormen het uitgangspunt, maar er zijn meer gegevens gebruikt, afkomstig uit het strategische voorraadbeleid. Denk hierbij onder meer aan verhuurbaarheid, strategische doelen, boekwaarde, puntenwaardering, maar ook resterende levensduur en de huidige planning voor planmatig onderhoud. Hiermee is de huidige situatie van de volledige voorraad inzichtelijk gemaakt.

Voor de hele voorraad zijn vijf standaardpakketten (concepten) gemaakt, waarbij gevarieerd wordt in twee uitgangssituaties (slecht ge´soleerd en enigszins ge´soleerd). Vervolgens zijn er verschillende concepten met maatregelen waarmee op verschillende ambities kan worden ingestoken. Van deze concepten is de investering en de verbetering van het energielabel (op hoofdlijnen) bekend. Aan ieder complex is een concept toegekend. Uitzondering hierop zijn de te slopen complexen en complexen met label B of hoger. Op die manier heeft ieder complex voorgestelde maatregelen, met daarbij een nieuwe energieprestatie. Dit wordt in de tijd geplaatst samen met de meerjarenplanning die er al ligt. Daar waar nodig worden projecten vervroegd of uitgesteld om een evenwichtige financieringsbehoefte door de tijd te krijgen. Hiermee wordt het mogelijk om de complete voorraad van Maaskant Wonen in de periode 2011-2020 naar energielabel B te krijgen, waarmee de gewenste CO2 reductie kan worden gerealiseerd.

De analyse en uitwerking vindt plaats in een model, dat gedurende de looptijd eenvoudig aan te passen is aan veranderende inzichten. Zo kan de opdrachtgever zelf zien wat de impact is van het verschuiven van een ingreep of het kiezen van een ander concept.

Deze bewerking maakt het mogelijk om energetische gegevens in het strategisch voorraadbeleid op te nemen. Voorheen was dit vaak niet mogelijk, terwijl juist energiebesparing een leidend onderwerp is bij renovatieplannen. Het biedt de mogelijkheid om een beter afgewogen keuze te maken.Energetisch Voorraadbeleid
Energetisch Voorraadbeleid