home BouwhulpGroep

2003 - 2006


Tilburg, regionaal niveau
Proces en productontwikkeling


Opdrachtgever
Futura

COÖRDINATIE VAN DUURZAAMHEID


Futura is een samenwerkingsverband van zes ambitieuze woningcorporaties uit Noord-Brabant. Een van de gebieden waar de corporaties op samenwerken is duurzaamheid. BouwhulpGroep heeft Futura hier met een detachering ondersteund. Op tal van onderwerpen is hier dieper ingegaan. Daarbij is ondermeer een traject opgestart met de provincie Noord Brabant om tot een convenant te komen op het gebied van energiebesparing. Ook het voortraject voor de energielabeling is aan de orde gekomen.

energielabel