home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Tilburg
Workshop Conceptueel Renoveren


Opdrachtgever
Futura

OP ZOEK NAAR PLUG & PLAY OPLOSSINGEN UIT DE MARKT


In principe wil je de marktpartijen laten doen, waar ze goed in zijn. Dat is in dit geval niet aannemen, maar (ver)bouwen. Het proces en de samenwerking zijn hierbij belangrijker dan het product, omdat je niet alleen bouwt en de bewoners bij bestaande woningen centraal staan. Als het om plug en play oplossingen uit de markt gaat, spelen deze aspecten een rol.
We onderscheiden drie benaderingen, die de selectie van het marktaanbod kunnen sturen:

1. Gericht op een passend concept in de markt (bijvoorbeeld het aanbod van Alliantie Dak+ in de vorm van Panzer of 'Smartrenovatie 1.0'). Het betreft een Systeem-leverancier die gekozen wordt.
2. Selectie op een 'specifieke' vraagspecificatie, waarbij de uitwerking aan de aanbieder wordt overgelaten. MIAR (Methode Innovatiestimulerend Aanbesteden en Realiseren) is hiervoor het geëigende middel. In wezen gaat het hierbij om een vernieuwende vorm van 'Construct en Build 2.0'. Niet de prijs is doorslaggevend, maar de 'integrale' kwaliteit en de bijbehorende prijs-kwaliteitsverhouding.
3. Selectie op een 'globale' vraagspecificatie, waarbij de selectie zich richt op de competentie van de aanbieder ten aanzien van de gewenste prestaties van product, proces en samenwerking. Deze vorm is te karakteriseren als een vernieuwende invulling van het bouwteam, waarbij 'Lean en Mean' sleutelwoorden zijn, en de prestaties op meerdere aspecten gemeten worden (aan te duiden als co-makership of Bouwteam 2.0). In de markt wordt dit aangeduid met 'ketensamenwerking'.

Voor alle drie de vormen is een vraagspecificatie nodig en zal er een selectieprocedure gevolgd moeten worden. Het aanbod, dat aangeduid wordt met kant-en-klaar concept ofwel plug en play oplossingen, is er op het gebied van renovatie niet of nauwelijks. Op zeer bescheiden wijze begint de markt hierop in te spelen.

proces