home BouwhulpGroep
Panorama

2013


Tilburg, Padua
Onderzoek binnenklimaat


Opdrachtgever
WonenBreburg

KLACHTEN OVER BINNENKLIMAAT


Naast huurwoningen verhuurt WonenBreburg een zorgcomplex aan een zorginstelling in Tilburg. Sinds de oplevering in 2005 zijn er al klachten over het binnenklimaat in het gebouw. Tochtklachten, maar ook het niet koel krijgen in de zomer zijn de meest gehoorde klachten. In de loop der jaren zijn er al verschillende maatregelen getroffen, maar niet met het gewenste resultaat.

De vraag was om het probleem te duiden en om daarvanuit naar een permanente oplossing te werken. Hiervoor zijn er gesprekken geweest met de verhuurder, de huurder, de onderhoudsdienst en installateur, om een inventarisatie uit te voeren. Vervolgens is er een schouw in het complex gehouden, waarbij indicatieve metingen zijn gedaan. Op basis hiervan is besloten een grotere steekproef in het gebouw uit te laten voeren naar de luchtdebieten. De resultaten van die metingen zijn verder geanalyseerd en gekoppeld aan de wijze van gebruik van het gebouw. Welke verschillen zijn er aan te merken in de woonruimtes, de slaapvertrekken en de verkeersruimten. De uitkomsten van deze analyses hebben geleid tot een stappenplan om de vertrekken en het complex opnieuw in te regelen.

afbeelding