home BouwhulpGroep

2009 - 2010


Nederland, landelijk niveau
Advisering duurzaamheid


Opdrachtgever
SBR en ISSO

HET GEBRUIK VAN DE TOOLKIT


De toolkit bestaande bouw is ontwikkeld als een hulpmiddel om duurzame woningverbetering te stimuleren. De toolkit bestaat uit een algemeen deel, en twee delen die ingaan op woningtypen, namelijk een deel over rijwoningen en een deel waarin de meergezinswoning, portiek- en galerijwoningen, nader worden bekeken. De informatie in deze boeken is op hoofdlijnen. In opdracht van SBR en ISSO heeft BouwhulpGroep de uitwerkingsinstructies opgesteld, in samenwerking met Cauberg-Huygen en 3DP2. de instructiebladen zijn opgesteld in het verlengde van de uitwerkingsinstructie voor de toolkit nieuwbouw en is bedoeld om meer informatie te verschaffen over de voorgestelde maatregelen in de concepten. Het doel is om meer informatie die nodig is bij de uitvoering bij de verschillende partijen te brengen. Hierbij gaat over de installatieonderdelen maar ook de bouwdelen en de detaillering komen aan bod. Er worden aandachtspunten geformuleerd en daar waar aanvullende informatie voorhanden is, bijvoorbeeld standaarddetaillering of praktijkhandboeken wordt hiernaar verwezen. Dit alle som te zorgen dat de kwaliteit zoals die geformuleerd is in de Toolkit zelf ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

figuur 1 figuur 2