home BouwhulpGroep
Panorama

2012 - 2013


Uden, Coaching Projectgroep
Bloemenwijk Veghel


Opdrachtgever
Area Wonen

COACHING PROJECTGROEP BLOEMENWIJK VEGHEL


De afdeling Wijkontwikkeling van Area heeft met het projectteam 'Bloemenwijk' een programma ontwikkeld voor groot onderhoud in de Bloemenwijk te Veghel. De uitwerking van dit plan van aanpak ten aanzien van de vijf beheermaatregelen (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) was eind oktober 2012 gereed.

Een onderdeel van de gehele aanpak is ketensamenwerking. Hierbij zal in samenwerking met een bouwbedrijf de uitwerking van de gewenste aanpak, uitgedrukt in kosten, kwaliteit en proces (uitvoering 2013), zijn invulling moeten krijgen.

De Bloemenwijk bestaat uit circa 767 woningen, waarvan 267 huurwoningen, gebouwd in de periode 1952 tot en met 2010. Voor zeven complexen (2 tot en met 8) is op dit moment een grootonderhoudsplan ontwikkeld (164 woningen) en goedgekeurd. Voor complex 1 vindt nog een heroverweging plaats.

In het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij gepoogd wordt de samenwerking in de bouwketen efficiënter en effectiever te maken, is dit renovatieproject aangewezen als pilot voor een vorm van ketensamenwerking.