home BouwhulpGroep
beurs 2015

2014-2015


Utrecht, beurs
Renovatie en Transformatiebeurs 2015


Opdrachtgever
Renovatiebeurs

Renovatie en Transformatiebeurs 2015

De Renovatie & Transformatiebeurs viel in 2015 samen met 'De week van de bouw' en streek daarom voor het eerst neer in Utrecht. In samenspraak met de Jaarbeurs en de 'Founding Fathers' heeft BouwhulpGroep de thema's voor de Renovatie & Transformatiebeurs bepaalt, uitgewerkt en geregisseerd. Daarnaast is door BouwhulpGroep de prijsvraag en tentoonstelling van Hollands-Ontwerp georganiseerd en is er ondersteuning geboden bij de content van tentoonstellingen, rondetafelgesprekken, workshops, lezingen en diverse andere events.

Het centrale thema van de Renovatie & Transformatiebeurs 2015 was: Een integraal aanbod voor wonen, zorgen en werken. Het thema sloot aan bij verschillende ontwikkeling in de maatschappij als keuzevrijheid voor de eigenaarbewoner, het langer zelfstandig wonen/zorg op maat en transformatie van bestaande kantoren als het nieuwe (thuis) werken. Tegelijkertijd werd er getracht elke dag een specifiek programma te ontwikkelen voor ëën doelgroep.

Maandag 9 februari 2015: Dag van het nieuwe (thuis) werken (gemeente ambtenaren/ adviseurs over het herbestemmen van kantoren)
Dinsdag 10 februari 2015: Dag van het onderwijs (docenten HBO en Universiteiten)
Woensdag 11 februari 2015: Bewoners aan de knoppen (Bewonersorganisaties / Woonbond)
Donderdag 12 februari 2015: Nieuwe vormen van beheer (Manager woningcorporatie/ Vastgoedbeheerder)
Vrijdag 13 februari 2015: Techniek en Uitvoering (Projectleiders bouwbedrijven)

In samenwerking met Jaarbeurs heeft de BouwhulpGroep een programma voor de beurs Renovatie & Transformatie 2015 samengesteld. Dit begon met het aanleveren van ideeën en is afgerond met de overdracht van een draaiboek waarmee het format werd geborgd. De uitvoering van het draaiboek lag bij de jaarbeurs. Praktisch betekende dit dat BouwhulpGroep in de voorbereiding uitvoerend was en daarbij werd gestuurd door de Jaarbeurs. Bij de overdracht van het draaiboek zijn deze rollen omgedraaid waarbij de Jaarbeurs de verantwoordelijkheid voor de uitvoering naar zich toe trok en BouwhulpGroep is gaan sturen op de voortgang als bewaking van de content. BouwhulpGroep is als programmaregisseur betrokken gebleven bij de organisatie van initiatief tot aan evaluatie voor vragen, ondersteuning en reflectie.

beurs 2015

beurs 2015