home BouwhulpGroep
Internationale Bouwbeurs

2011


Utrecht, Internationale Bouwbeurs
Programma voor Renovatie en Onderhoud


Opdrachtgever
VNU Exhibitions

PRORGRAMMA VOOR RENOVATIE EN ONDERHOUD


Tijdens de Internationale Bouwbeurs 2011 bracht BouwhulpGroep verschillende partijen uit de renovatiemarkt bij elkaar en organiseerde diverse studiemiddagen. Verdeeld over drie dagen is er in het Renovatie Theater gesproken over 'Kennisontwikkeling tussen markt en instituten', 'Levensduurdenken op alle schaalniveaus' en 'Renovatieconcepten in de praktijk'.

Vanuit de rol van Bouwhulpgroep als regisseur zijn er diverse initiatieven genomen om dit programma te ondersteunen.


Manifest

De presentatie van de Coalitie Bestaande Woningbouw 2050. In samenwerking met 21 marktpartijen - in het bijzonder toeleverende industrieën -, wordt de kwaliteit van gebouwen en gebouwdelen bij verschillende levensduurverlening nader uitgewerkt. Deze visie kan de communicatie tussen vraag en aanbod verbeteren en vormt de mogelijke basis voor innovaties.


ComponentRenovatie

De Doorzonwoning en de ComponentRenovatie. Op de beurs laten bedrijven gezamenlijk zien wat de verbetermogelijkheden van de doorzonwoning zijn in een maquette schaal 1:1.


ComponentRenovatie

De tentoonstelling Hollands-Ontwerp. Hier is de toekomstige generatie aan het woord. Projectresultaten worden tentoongesteld door studenten van universiteiten en hogescholen.