home BouwhulpGroep
Panorama

2013


Utrecht, programmaontwikkeling
Bouwbeurs 2013


Opdrachtgever
VNU Exhibitions

BOUWBEURS 2013


BouwhulpGroep heeft voor de de Bouwbeurs 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht een aantal programmaonderdelen ontwikkelt in samenwerking met Renda.

Onderwijs aan de basis van innovatie


Het programma wordt gevuld met een reeks dubbele lezingen van studenten die een project toelichten, waarbij gezocht wordt naar nieuwe oplossingen, en die van docenten (Glenn Stern, Henk Brinksma, Ruud van Wezel), die de kennis die aangeboden wordt belichten.

Rendakaffee en de toekomstige erfenis van de nieuwe generatie


Dit programma zal pogen een beeld te schetsen van wat er in de periode 2012-2042 gaat gebeuren met de bestaande gebouwenvoorraad. De nieuwe generatie professionals laat zien, met behulp van allerlei gastsprekers, welke veranderingen zij in hun toekomstige loopbaan denken te weeg te brengen.

De boulevard met renovatieconcepten


Circa tien renovatieprojecten krijgen de kans in tien minuten hun aanbod toe te lichten aan een jury die als tweede natuur vanuit de klant/bewoner denkt. De driehoofdige jury (Dorine Putman-Devilee, Matthijs van Dijk, Jan Willem van de Groep), zal niet uit de bouw voortkomen. Dus de slager zal niet zijn eigen vlees keuren. De jury zal als de STEM VAN NEDERLAND trachten te beoordelen of iets interessant is en aanspreekt.

Bouwbeurs 2013