home BouwhulpGroep

2002 - 2008


Utrecht
Kwaliteits- en onderhoudssturing


Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

Utrecht kwaliteit in beeld
Utrecht kwaliteit in beeld
Utrecht kwaliteit in beeld

Kwaliteit in beeld


In opdracht van de gemeente Utrecht is in de loop van enkele jaren de kwaliteit van de totale voorraad gemonitord. Dit houdt in, dat in beeld is gebracht wat de technische kwaliteit is. Beeld en beoordeling zijn hierbij gecombineerd.

De beoordeling van de kwaliteit is gebaseerd op een drietal kenmerken: het onderhoud, de intensiteit van het gebruik van het pand en het uiterlijk/gebruik van de directe omgeving.
De monitoring richt zich op samenhangende ruimtelijke eenheden. Per straat zijn blokken met panden, die overeenkomstige bouwperiode, gebouwtype en eigendom hebben onderscheiden en beoordeeld op de drie aspecten.

De onderscheiden eenheden en de kwaliteitsproblemen zijn op foto vastgelegd.
Op basis van deze kwaliteitsmonitor worden projecten ter verbetering van de kwaliteit geïnitieerd.

Utrecht kwaliteit in beeld
Utrecht kwaliteit in beeld