home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Utrecht, Studentenhuisvesting
Toets onderhoudsbegrotingen


Opdrachtgever
SSH

TOETS ONDERHOUDSBEGROTINGEN


In samenwerking met medewerkers van SSH zijn de onderhoudsbegrotingen van tien complexen voor studentenhuisvesting, die eventueel worden overgenomen, getoetst. De toets richtte zich op de vraag of, gezien de huidige bouwtechnische staat van de woningen, de onderhoudsbegrotingen voldoende de kwaliteit borgen tijdens de exploitatieperiode. De hierbij gehanteerde maatregelen, bedragen en cycli zijn hierop beschouwd.

Naar aanleiding van inspecties zijn de onderhoudsbegrotingen getoetst en gecorrigeerd op maatregelen en planning in de tijd. Daarnaast zijn de onderhoudskosten vertaald naar de som van de contante waarde en gemiddelde jaarkosten per verhuurbare eenheid. De correcties die zijn voorgesteld variëren van 3% tot 12% van de onderhoudskosten uitgedrukt in contante waarde.

Studentenhuisvesting Utrecht Studentenhuisvesting Utrecht
Studentenhuisvesting Utrecht Studentenhuisvesting Utrecht