home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Valkenswaard
Optimaliseren MJOB


Opdrachtgever
Woningbelang

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING


Het meerjarenonderhoudsbeleid vormt de leidraad voor het opstellen van een onderhoudsbegroting. Gezien de vele veranderingen in de tijd werd gevraagd om een beoordeling van de meerjarenplanning op te stellen. Aan de hand van de begroting voor het volgende jaar zijn projecten geïnventariseerd. Er is op drie manieren naar de onderhoudsplannen gekeken:
1. Steekproef meerjarenplanning uit de volledige voorraad
2. Onderhoudsbegroting 2013 op papier
3. De tien grootste projecten voor 2013 toetsen in de praktijk.

In een schouw zijn de tien grootste onderhoudsprojecten (goed voor tachtig procent van de kosten) nader bekeken. De vraag hierbij is hoe de meerjarenplanning aansluit bij de actuele situatie in de praktijk.

Op die manier is een oordeel gegeven over de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten.
Daarnaast is de realisatie van energiebesparende maatregelen in het onderhoud meegenomen bij de uitwerking. Er is gekeken hoe energiebesparende maatregelen kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld bij planmatig onderhoud, klachten- en mutatie onderhoud, of op aanvraag. De vraag is of op deze wijze de energetische ambitie gerealiseerd kan worden. Om een vinger aan de pols te kunnen houden is tevens een monitoring opgezet voor de eigen onderhoudsgegevens.

diagram