home BouwhulpGroep
Panorama

2013


Vlijmen
Onderhoudsadvies


Opdrachtgever
De Bonth van Hulten

SECOND OPINION BIJ AANBESTEDING


De nieuwbouw van het Stedelijk College Eindhoven is aanbesteed aan De Bonth van Hulten. Bij de aanbesteding doet zich de mogelijkheid voor om ook het toekomstig onderhoud voor een bepaalde periode middels een afkoopsom bij de aannemer onder te brengen. Hiertoe is bij de aanbestedingsstukken een Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) geleverd.

Aan BouwhulpGroep is gevraagd te beoordelen of het MJOP realistisch is. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen ten aanzien van het MJOP en specifieke aandachtspunten met betrekking tot de toekomstige onderhoudsvraag voor ontwerpspecifieke onderdelen. Op basis van deze second opinion kan de aannemer de risico's in de beheerfase nader benoemen en zonodig maatregelen nemen om die risico's te beperken.