home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Voorburg
Workshop Bloemkoolwijken


Opdrachtgever
SEV

DE WONINGEN UIT DE BLOEMKOOLWIJKEN


BouwhulpGroep heeft een lezing gehouden tijdens een SEV-bijeenkomst.

De woningen uit de tweede helft van de zeventiger jaren tot medio tachtiger jaren worden vooral getypeerd door de wijken waarin ze staan: de bloemkoolwijken. Het beeld bestaat uit kronkelige straten, vaak bergingen aan de straatzijde, het groen is verzameld aan de 'achterzijde' van de verscholen rijtjeswoning, al of niet met een doorlopend dakvlak. In eerste instantie werd destijds in de opzet van de woonomgeving gezocht naar hofjes, die besloten waren en 's avonds dienst deden als parkeerruimte en overdag ruimte boden aan spelen. Soms werd de ruimte enigszins verdiept gelegd.

De algemene opvatting was dat overdag iedereen werkte die een auto bezat. Echter de werkelijkheid is structureel veranderd. Het gevolg is dat dergelijke hofjes bijna continu een parkeerplaats vormen. De ontwikkeling die later erop volgde, was dat het parkeren opnieuw naar de achterzijde werd gebracht. Nu niet zoals in de periode daarvoor op een gemeenschappelijk terrein, maar juist zo privé mogelijk. Het resultaat was dat de straten ruimte konden bieden aan andere functies.

Door de introductie van de gebogen straten, waardoor een beslotenheid toenam en het geheel een meer organische structuur suggereerde, werd de straat de buurthuiskamer voor overdag. Het resultaat is dat de woonomgeving een grote mate van beslotenheid kent.

Nu, ruim dertig jaar later, is het moment aangebroken om de kwaliteiten opnieuw te beschouwen ofwel tegen het licht te houden. In een workshop worden de kwaliteiten tegen het licht gehouden, om te komen tot een toolkit voor de aanpak van de bloemkoolwijken.

accomoderend vermogen

auto's per woning