home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Waddinxveen
Projectevaluatie


Opdrachtgever
Woonpartners Midden-Holland

PROJECTEVALUATIE 'T LELIEPARK


In opdracht van Woonpartners Midden-Holland is een procesevaluatie opgesteld voor het project 't Leliepark te Gouda. Dit project omvat 152 woningen met stallingsgarages. De woningen zijn deels in de huursector en deels in de koopsector gerealiseerd. De start van de bouw van dit project was in 2007 en de oplevering in 2009.

Het betreft een ingewikkeld plan met verschillende gebouwen, een bijzondere vormgeving en meerdere partijen. Dit plan, in combinatie met de samenwerking met veel betrokken partijen, maakt dat ook het bouwproces gecompliceerd was. In grote lijnen is men tevreden over het resultaat. Toch zijn er nu nog klachten die opgelost moeten worden.

Omdat dit het eerste grote project is dat opgeleverd is in het kader van de wijkontwikkeling Korte Akkeren te Gouda, vindt Woonpartners het van belang dat een procesevaluatie wordt gehouden om te leren van de ervaringen, die tijdens het proces zijn opgedaan, waardoor toekomstige processen beter ingericht en begeleid kunnen worden.

De problematiek van dit project heeft met name betrekking op:

1. Bouwtijd (overschrijding)
2. Bouwkosten (overschrijding)
3. Kwaliteitsproblemen (specifiek met betrekking tot gevel en kozijnen)
4. Nazorg (wijze waarop problemen worden opgelost)

De evaluatie is opgesteld aan de hand van interviews met de betrokkenen en na analyse van de onderliggende stukken.

proces

situatie