home BouwhulpGroep
Panorama

2012 - 2013


Zevenbergen, pilot co-makership
Conceptuele aanbesteding 67 Woningen


Opdrachtgever
Brabantse Waard

OP WEG NAAR CO-MAKERSHIP


De woningcorporatie Brabantse Waard had de opgave een zestigtal eengezinswoningen, uit begin jaren zeventig, te renoveren. De woningen zijn van het type 'doorzon', ruim van opzet en met onderhoudstechnische tekortkomingen. Ongeïsoleerde aluminium ramen, betonnen pannen, beperkte energetische kwaliteit en keuken, douche en toilet vragen om een aanpak.

In het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij gepoogd wordt de samenwerking in de bouwketen efficiënter en effectiever te maken, is dit renovatieproject aangewezen als pilot voor een vorm van ketensamenwerking. In een aantal workshops heeft BouwhulpGroep met Brabantse Waard stapsgewijs de pilot uitgewerkt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een conceptuele aanbesteding volgens de methode MIAR.

In het najaar van 2013 wil Brabantse Waard de uitvoering van 62 eengezinswoningen ter hand nemen. De woningen moeten minimaal van label D/E/F naar label B gaan met een levensduur verlenging van 30 jaar.

Overzicht