home BouwhulpGroep
Zoeterwoude voorstel 1 en 2

2005 - 2006


Zoeterwoude, Rijnegom
Second opinion


Opdrachtgever
Woningstichting Willibrord Zoeterwoude

BOUWBLOK MET MOGELIJKHEDEN


Startpunt van het advies vormde een second opinion over de kosten van de instandhouding van de bestaande 35 woningen. De rekensom liet zien dat niet de kosten een levensduurverlenging in de weg stond, maar dat eerder de vraag in de toekomst en de gewenste kwaliteit om een nadere beschouwing vroegen.

Om meer differentiatie in het aanbod te realiseren, waarbij ook de beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen een rol speelt, zijn aanpassingen van het aanbod binnen het bouwblok nader bestudeerd.

Zoeterwoude, 5 Meilaan, Willibrordusstraat en Titus Brandsmastraat