home BouwhulpGroep

2011


Rotterdam, Vreewijk - Bree/Maarland
Haalbaarheidsonderzoek


Opdrachtgever
Havensteder

HAALBAARHEIDSONDERZOEK BREE/MAARLAND


In het 'Verbeterprogramma tuindorp Vreewijk', d.d. mei 2011, wordt een (technisch) onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden om 81 woningen aan de straten Bree en Maarland in Vreewijk voor 50 jaar te renoveren danwel (vergelijkbaar) nieuw te bouwen. Deze pilot zal de toon zetten voor het hele Verbeterprogramma.

De vraagstelling benaderen we door te vertrekken vanuit een beoordeling van de huidige kwaliteit van de woningen en, nadat het te bereiken kwaliteitsniveau is vastgesteld, te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om van huidig naar gewenst te komen en onder welke condities (financieel, sociaal, technisch, volkshuisvestelijk en cultuurhistorisch) het gerealiseerd kan worden. Daarbij is kwaliteit een ruim begrip (ruimtelijke, woon- en woningkwaliteit) en zowel de huidige situatie als de gewenste situatie dienen daarop onderzocht te worden, om een deugdelijke afweging op zinvolle ingrepen mogelijk te maken.
Het onderzoek wordt in een werkgroep van bewoners en corporatievertegenwoordigers uitgevoerd.

De onderzoeken naar Reigerpad en Weimansweg zijn gerelateerd aan dit onderzoek.

Situatie Vreewijk Vreewijk