home BouwhulpGroep


Boeken BouwhulpGroep


Essay, de toekomst van de woningvoorraad

Auteurs Martin Liebregts en Haico van Nunen
ISBN 978-94-6104-034-3 uitgave Æneas


Essay, de toekomst van de woningvoorraad

Bij de zoektocht naar de passende begrippen voor de omschrijving van woningtypen is het de kunst om de waan van de dag achter je te laten. Niet het specifieke gebruik is de leidraad, maar de ruimtelijke eigenschappen en de gebruiksmogelijkheden. Welke eisen, opvattingen en gebruiken hebben geleid tot het gebouw zoals het er momenteel staat, met zijn bouwtechniek, materialisering en casco. Maar vooral de vraag: Wat kun je er nog mee? Het is een zoektocht om te benoemen welke potentie de woningen hebben voor nu en in de toekomst. De zoektocht is er op gericht om die kenmerken en eigenschappen van woningen en woongebouwen te benoemen, waardoor er sprake is van een onderscheidend geheel. Uiteindelijk is het doel van het ordenen, meer begrip krijgen van de ons omringde wereld. Bij het begrip over de bestaande woningvoorraad gaat het om de huidige eigenschappen en de aanpassingsmogelijkheden aan de veranderende eisen, het accommoderend vermogen.


De droom van de serie van één

Auteur Martin Liebregts
ISBN 978-94-6104-030-5 uitgave Æneas


De droom van de serie van een

De grootschalige naoorlogse wijken met hun grote uniformiteit hebben laten zien dat de behoefte aan differentiatie en ruimte voor eigen identiteit groot is bij de bewoner. Aan meer van hetzelfde is niet direct behoefte in de markt. De roep om differentiatie is in het huidige tijdsgewricht groot en vertaalt zich nog te vaak in beeldvariatie en te weinig in ruimtedifferentiatie met een eigen uitstraling. Dit boek 'de droom van de serie van één' is vooral een verslag van het renovatieproject 'Flores Montal', dat laat zien hoe alledaagse woonbehoeften vorm krijgen en tegelijkertijd ook hun begrenzingen kennen. Eigenlijk is het een plaatjesboek, omdat de beelden vertellen hoe er gewoond werd en hoe er nu, ruim vijftig jaar later, gewoond kan worden.


Voetafdrukken van de samenleving

Nog te verschijnen

Het boek geeft een overzicht van de gerealiseerde woonmilieus in de afgelopen honderd jaar. De huidige kwaliteit en de aanpassingsbehoefte geven een beeld van de houdbaarheidsdatum van een gedroomde samenleving in stenen.


Een wijk, een buurt, een straat, maar vooral mensen

Auteurs Martin Liebregts en Dagmar Ebbeling
uitgaveÆneas

Beatrixstraat

De renovatie van de Prinses Beatrixstraat in Dongen laat zien dat het altijd om wonen en mensen gaat. Het beeld vertelt de verandering in de tijd, van de plan ont wikkeling in 2006 tot de oplevering en herbewoning in 2011. Een doorkijk naar de hele wijk Dongen-Zuidgeeft een impressie van zestig jaar wonen.


Pamflet Renovatie als Hollands-Herontwerp

Auteurs Martin Liebregts en Yuri van Bergen
ISBN 978-94-6104-020-6 uitgave Æneas

Pamflet

De traditie van de Nederlandse woningbouw nodigt uit om op een niet orthodoxe wijze naar de kwaliteitsaanpassing ervan te kijken. De strikte bemoeienis van de overheid in de vorige eeuw met de woningbouw en de terugkerende rijtjeswoningen vragen om een projectoverstijgende benadering, waarbij vooral ruimte wordt gegeven aan maatwerk en individuele keuze. Het boek 'Pamflet Renovatie als Hollands-Herontwerp' probeert dit thema te vangen. Het gaat dus om de zoektocht naar de serie van één, waarbij nieuwe samenwerkingsvormen een ondersteuning kunnen zijn voor de gewenste en noodzakelijke productinnovatie.


Manifest Renovatievisie 2050

Auteurs Martin Liebregts en Yuri van Bergen
ISBN 978-94-6104-016-9 uitgave Æneas

Manifest Renovatievisie 2050

In de dagelijkse praktijk van de kwaliteitsaanpassing van de bestaande woningvoorraad is nog weinig vastgelegd over de eisen die aan deze aanpassing gesteld kunnen worden. In het boek ‘Manifest Renovatievisie 2050’ wordt vanuit de markt de eerste, gemeenschappelijke stap gezet om deze eisen te omschrijven.


Assessment of the Sustainability of Flexible building

Auteur Haico van Nunen
ISBN 978-94-6104-014-5 uitgave Æneas

Assessment of the Sustainability of Fleixble building

In dit boek, het proefschrift van Haico van Nunen, staat de levensduur van gebouwen en gebouwonderdelen centraal. Alleen met de juiste kennis over producten kunnen de juiste afwegingen op het vlak van milieu en kosten gemaakt worden. Het boek geeft een weerslag van het onderzoek.


Het gebouw en zijn duizend vaders

Redactie Martin Liebregts & Sandra Arts
ISBN 978-94-6104-003-9 uitgave Æneas

Het is de architect die een gebouw bedenkt, maar een team van honderden, duizenden mensen zorgt dat een idee werkelijkheid wordt. Het boek is een eerbetoon aan het teamwerk bij de realisatie van De Heren van Ambacht.

Het gebouw en zijn duizend vaders


Vernieuwen met toekomst

Redactie Martin Liebregts
ISBN 978-90-75365-83-2 uitgave Æneas

Vernieuwen met toekomst

Woningbouw als maatschappelijk geheugen

Auteurs Martin Liebregts & Jelle Persoon
ISBN 978-90-75365-77-1 uitgave Æneas

Woningbouw als maatschappelijk geheugen

Terug in de toekomst

Redactie Martin Liebregts
ISBN 90-801572-1-x uitgave BouwhulpGroep

Terug in de toekomst

Witte wijk Molenberg, Heerlen

De oorspronkelijke sloopplannen uit 1999 zijn in de loop der tijd omgebouwd tot renovatie. De gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen heeft geresulteerd in een prachtige wijk met trotse bewoners, eigenaren en gemeente. Het resultaat en de geschiedenis van de wijk zijn vastgelegd in een fotoboek.

Witte Wijk Heerlen

HBO Theorieboek: Bouwvoorbereiding, Bouwuitvoering

mede-auteur Martin Liebregts,
ISBN 90-11-06184-5 uitgave Wolters Noordhoff

HBO Theorieboek: Bouwvoorbereiding, Bouwuitvoering

TU/e Collegedictaat: Onderhoud en Renovatietechniek

Auteur Martin Liebregts
7T560 uitgave Technische Universiteit Eindhoven

TU/e Collegedictaat: Onderhoud en Renovatietechniek