home BouwhulpGroepBLOGS


Blog Kennisbank Bestaande Woningbouw


Blog Hollands-Ontwerp


Blog Bestaande Wijk


Blog Levensduur-denken


Blog Bewoners aan de knoppen

Kennisbank Bestaande Woningbouw

kennisplatform voor de bestaande woningbouwBlog Hollands-Ontwerp

innovatieplatform voor het Nederlandse ontwerp
Blog Bestaande Wijk

ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid bestaande bouwBlog Levensduur-denken

platform voor de hele cyclus van het gebouw
Blog Bewoners aan de knoppen

kennis, verhalen en ervaringen over bewonersinbreng in de praktijk

ARTIKELEN


Design en innovatie workshop

PDF download PDF

De opgave voor de bestaande bouw is aan het veranderen en daarmee samenhangend de traditionele rol van de architect. De vraag is wanneer zien we de architect terug in het proces? Of wordt de kennis en kunde op een andere manier geborgd?....
Alles of niets (1) - Energieambitie beperkt keuzevrijheid

PDF download PDF

Het renoveren van woningen tot nul-op-de-meter is in een stroomversnelling geraakt. Nul-op-de-meter is een heldere ambitie, die kostenneutraal kan worden aangebracht. Het lijkt de oplossing voor de energieopgave, maar is het dat ook? Er zijn een aantal aspecten die tot nu toe weinig aandacht hebben gekregen....
Prijsvraag Hollands-Ontwerp Award 2015

PDF download PDF

De aanpak van de bestaande bouw staat op het punt te kantelen. De complexiteit van de opgave neemt toe onder druk van een sterk veranderende maatschappij. Steeds vaker is er vraag naar individuele keuzes, voor de prijs van een collectieve aanpak met oog voor nieuwe duurzaamheid....


+ meer artikelen


BOEKEN


Essay, de toekomst van de woningvoorraad

Auteurs Martin Liebregts en Haico van Nunen
ISBN 978-94-6104-034-3 uitgave Æneas


Essay, de toekomst van de woningvoorraad

Bij de zoektocht naar de passende begrippen voor de omschrijving van woningtypen is het de kunst om de waan van de dag achter je te laten. Niet het specifieke gebruik is de leidraad, maar de ruimtelijke eigenschappen en de gebruiksmogelijkheden. Welke eisen, opvattingen en gebruiken hebben geleid tot het gebouw zoals het er momenteel staat, met zijn bouwtechniek, materialisering en casco. Maar vooral de vraag: Wat kun je er nog mee? Het is een zoektocht om te benoemen welke potentie de woningen hebben voor nu en in de toekomst...


+ meer boeken


PERIODIEKEN


Download INZICHT
INZICHT-09 mei 2012 PDF 1224K
Een nieuwe vorm van sturen. Ruimte laten voor ieders kwaliteiten. Nieuwe oplossingen in het vizier. Over je eigen dilemma's heenstappen. Ruimte voor wonen in de toekomst.

INZICHT-08 december 2011 PDF 1742K
Differentiatie met samenhang. Eenheid in verscheidenheid. Concept als raamwerk. Hollands-Herontwerp. Nieuwe vormen van samenwerking.

INZICHT-07 juli 2011 PDF 1152K
De verbeelding. Concepten. Het wegen van de aspecten. Op zoek naar draagvlak. Innovatie: de oplossing voor de toekomst.

INZICHT-06 november 2010 PDF 903K
Duurzaamheidstoets. Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing. Altijd naar label A, met een levensduur van 120 jaar.

+ meer periodieken