home BouwhulpGroep

periodieken BouwhulpGroep


+ INZICHT vanaf 2008

+ IN BEELD 2004 - 2008

+ REFLECTIE 1997 - 2003


REFLECTIE special 2001

Milieu en comfort PDF download PDF 5.0 MB

  1. Milieu en duurzaam bouwen
  2. De belangrijkste milieupunten uit het regeerakkoord 1998
  3. Weten waar je staat
  4. (Na)isoleren alleen is niet voldoende
  5. Verslag workshop LTS in de bestaande bouw
  6. Waterbesparing, van doorstroom begrenzer tot regenton of zonneboiler
  7. Duurzaam woningbeheer
  8. Binnenmilieu: van vocht en tocht naar gezond wonen
  9. Duurzaam materiaalgebruik
 10. Duurzaam renoveren op elk niveau mogelijk: de theorie
 11. Duurzaam renoveren op elk niveau mogelijk: de praktijk
 12. Stedebouwkundige kwaliteit bepaalt toekomst van naoorlogse woningbouw
 13. Sloop of optimaal hergebruik, vanuit milieuoogpunt
 14. De stedebouwkundige kwaliteit bepaalt de toekomst van een wijk: een voorbeeld uit de praktijk van de BouwhulpGroep
 15. Ontwikkelingen in de volkshuisvesting
 16. Bestaande bouw als stiefkind bij industrieel, flexibel en demontabel bouwen
 17. Het seniorencomplex Peppelhof te Veghel
 18. Verkoop van huurwoningen: milieuramp of milieukans
 19. Domotica, niet alleen slim maar ook nog duurzaam wonen
 20. Epa, en wat je ermee kunt doen
 21. Duurzaam revoneren is meer dan alleen toepassen van duurzame materialen en energiebesparing
 22. Renoveren met oog voor kwaliteit van het bestaande