home BouwhulpGroep


periodieken BouwhulpGroep


+ INZICHT vanaf 2008

+ IN BEELD 2004 - 2008

+ REFLECTIE 1997 - 2003


INZICHT-09 mei 2012 In deze uitgave  1. Van moeten naar kunnen
 2. Creatieve coalities is Co-makership Plus
 3. Selectie gericht op innovatie
 4. Het orakel van Delphi weet het beter
 5. Essay, de basis voor innovatief aanbod

INZICHT-08 december 2011 In deze uitgave  1. Ulft: Eenheid in verscheidenheid
 2. Veghel: Concept als raamwerk voor de renovatie
 3. Maarssen: Differentiatie met behoud van samenhang
 4. Pamflet: Renovatie als Hollands-Herontwerp
 5. Eindhoven: Op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking

INZICHT-07 juli 2011 In deze uitgave  1. De verbeelding: tussen feiten en meningen
 2. Concepten: spanninsveld tussen standaardisatie en maatwerk
 3. Het wegen van aspecten
 4. Op zoek naar draagvlak: Het proces
 5. Innovatie: de oplossing voor de toekomst

INZICHT-06 november 2010 In deze uitgave  1. Duurzaamheidstoets
 2. Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing
 3. Altijd naar label A, met een levensduur van 120 jaar

INZICHT-05 juli 2010 In deze uitgave  1. Gebiedsvisie: een kijk op wonen
 2. Veroudering tegengaan en potenties gebruiken
 3. Herontwikkelen en differentieren met behoud van karakter
 4. Verscheidenheid benutten en positie versterken

INZICHT-04 januari 2010 In deze uitgave  1. Vlaardingen, een ensemble met individualiteit
 2. Gemert, ruimte voor accenten in de tijd
 3. Dongen, de soberheid doorbroken: van straat naar laan
 4. Nieuwpoort, eigentijds chique

INZICHT-03 september 2009 In deze uitgave  1. Kansen voor energiebesparing benutten
 2. Op zoek naar het eigene
 3. Terugblik voor de toekomst

INZICHT-02 maart 2009 In deze uitgave  1. Wonen tussen rivier en kanaal
 2. Een tuindorp met nieuw perspectief
 3. Herontwikkelen met behoud van het eigene

INZICHT-01 september 2008 In deze uitgave  1. Van rijtjeshuis naar eigen huis
 2. Seniorenwoningen: passend of aanpasbaar
 3. Gebruik, klachten en wensen


IN BEELD-09 april 2008 projectonderwerpen  1. Hoefplan, Alkmaar
 2. Surinamestraat e.o. Utrecht
 3. Intervamflats, Gorinchem
 4. Kolkakkerweg, Wageningen
 5. Willem de Zwijgerweg e.o. Best

IN BEELD-08 oktober 2007 projectonderwerpen  1. Philipsdorp, Eindhoven
 2. Liesdel, Nieuwpoort
 3. Koedijk, Alkmaar
 4. Van den Doemstraat, Utrecht
 5. Wittekruisgebouw, Bergen op Zoom

IN BEELD-07 april 2007 projectonderwerpen  1. Drents Dorp, Eindhoven
 2. Nieuwe Erven, Eindhoven
 3. De Wieeër, Heerlen
 4. Van Breestraat, Tilburg
 5. Kamperfoeliestraat, Bergen op Zoom

IN BEELD-06 januari 2007 projectonderwerpen  1. Toekomstvisie Treebeekplein, Brunssum
 2. Indische buurt, Vlaardingen
 3. Prinsessenbuurt, Dongen
 4. Second opinion, Zoeterwoude

IN BEELD-05 augustus 2006 projectonderwerpen  1. Wijkvisie Centrum, Vlaardingen
 2. Van Zomerenlaan e.o. Gorinchem
 3. Expertise kozijnrenovatie, WonenBreburg
 4. Liendenlaan, Tiel
 5. Galerijflats Van Hogendorplaan, Vlaardingen

IN BEELD-04 november 2005 projectonderwerpen  1. Tenelenweg, Businessplan Voerendaal
 2. Van Hogendorplaan, Vlaardingen
 3. Rivierenbuurt, Utrecht
 4. de Toekomst van onderzoek
 5. De Wieër, Heerlen
 6. Quick-scan Kwaliteit in beeld
 7. Florislaan Indische Buurt, Vlaardingen

IN BEELD-03 mei 2005 projectonderwerpen  1. Tuinwijk, Utrecht
 2. Stevensstraat e.o. Moordrecht
 3. Van Ondernemingsplan naar Gebiedsvisie, Wonen West Brabant
 4. Mozartlaan, Bergen op Zoom
 5. Rijzertlaan, Den Bosch
 6. vakbeurs Renovatie en Onderhoud, Den Bosch

IN BEELD-02 december 2004 projectonderwerpen  1. Laurentiusplein, Voerendaal
 2. Lievendaal, Eindhoven
 3. Kwaliteitsmonitoring, Utrecht
 4. Oud- en Nieuw-Overdie, Alkmaar

IN BEELD-01 september 2004 projectonderwerpen  1. Van Breestraat, Tilburg
 2. Holy-Zuidoost, Vlaardingen
 3. Strategische woonkwaliteit
 4. Witte Wijk, Heerlen
 5. Gageldonk-West, Bergen op Zoom


REFLECTIE Traditie in vernieuwing januari 2004 Inhoudsopgave  1. Markt
 2. Techniek
 3. Evaluatie

REFLECTIE De cultuur van het wonen mei 2003 Inhoudsopgave  1. Wonen en verandering
 2. Wonen in de tijd
 3. Architectonische samenhang
 4. Nieuwbouw in Veghel
 5. Bijplaatsen lift in portiekwoningen in Tilburg
 6. Casco-renovatie in Voerendaal
 7. Balkonvergroting in Vlaardingen
 8. Puivervanging in Arnhem
 9. Van stadsvernieuwing naar herstructurering

REFLECTIE 7+7=15 Renovatiepraktijk in beeld special 2002 Inhoudsopgave   1. Nellestein te Amsterdam
  2. Van Heutzflat te Vlaardingen
  3. Wippolder te Delft
  4. PLN te Vlaardingen
  5. Peppelhof te Veghel
  6. Torenflats te Delft
  7. Grootonderhoud te Loon op Zand
  8. Zwin-Haringvliet te Deurne
  9. De Hoeven te Gouda
 10. PLN (blok 5) te Vlaardingen
 11. Complex 5 te Best
 12. Marconilaan te Eindhoven
 13. Portiekflats te Tilburg

REFLECTIE Van tuinstad tot IFD september 2002 Inhoudsopgave  1. De beschutting van een tuinstad
 2. Leefruimte met licht, lucht en groen
 3. Ruimte om te wonen als individu

REFLECTIE Milieu en comfort special 2001 Inhoudsopgave   1. Milieu en duurzaam bouwen
  2. De belangrijkste milieupunten uit het regeerakkoord 1998
  3. Weten waar je staat
  4. (Na)isoleren alleen is niet voldoende
  5. Verslag workshop LTS in de bestaande bouw
  6. Waterbesparing, van doorstroom begrenzer tot regenton of zonneboiler
  7. Duurzaam woningbeheer
  8. Binnenmilieu: van vocht en tocht naar gezond wonen
  9. Duurzaam materiaalgebruik
 10. Duurzaam renoveren op elk niveau mogelijk: de theorie
 11. Duurzaam renoveren op elk niveau mogelijk: de praktijk
 12. Stedebouwkundige kwaliteit bepaalt toekomst van naoorlogse woningbouw
 13. Sloop of optimaal hergebruik, vanuit milieuoogpunt
 14. De stedebouwkundige kwaliteit bepaalt de toekomst van een wijk: een voorbeeld uit de praktijk van de BouwhulpGroep
 15. Ontwikkelingen in de volkshuisvesting
 16. Bestaande bouw als stiefkind bij industrieel, flexibel en demontabel bouwen
 17. Het seniorencomplex Peppelhof te Veghel
 18. Verkoop van huurwoningen: milieuramp of milieukans
 19. Domotica, niet alleen slim maar ook nog duurzaam wonen
 20. Epa, en wat je ermee kunt doen
 21. Duurzaam revoneren is meer dan alleen toepassen van duurzame materialen en energiebesparing
 22. Renoveren met oog voor kwaliteit van het bestaande

REFLECTIE Vormgeven aan het imago van wonen oktober 2001 Inhoudsopgave   1. Denken en dromen in varianten
  2. Een cultuurhistorisch relict met het oog op de toekomst
  3. Verluxen van een stedelijk woongebouw
  4. Een stempel met een eigen gezicht
  5. Een organisatiestructuur voor verbetering van de leefbaarheid
  6. Een spiegel voor het optimale comfort
  7. Aftoppen biedt op meerdere fronten winst
  8. Een portiek met een transparante uitstraling
  9. Soberheid krijgt kleur
 10. De beperkingen en mogelijkheden van portieketagewoningen
 11. Het atelier in beeld

REFLECTIE Van wijk tot kast september 2000 Inhoudsopgave  1. Vlaardingen, nieuwbouw versterkt bouwblok
 2. Eindhoven, de eigen kwaliteit
 3. Brunssum, lange versus korte termijn
 4. Bergen op Zoom, helderheid en ruimtelijkheid
 5. De keuken; individualisering
 6. Heerlen, comfort
 7. Achtergrondinformatie

REFLECTIE Bouwen en wonen a la carte oktober 1999 Inhoudsopgave  1. Gezond wonen kent meerdere smaken
 2. Goed, beter, best milieu
 3. Vooruit kijken vraagt om onderzoek
 4. Wonen naar eigen inzicht
 5. Strategie advies
 6. Organisatie advies
 7. Architecten
 8. Project excursie Wippolder Delft

REFLECTIE Bouwhulp architekten in zeven beelden 1998 Inhoudsopgave  1. Torenflats te Delft
 2. PLN te Vlaardingen
 3. Van Heurnstraat te Den Bosch
 4. Peppelhof te Veghel
 5. Overlaet te Rosmalen
 6. Van Heutzflat te Vlaardingen
 7. Wippolder te Delft
 8. Referenties

REFLECTIE Visie op strategisch voorraadbeheer 1997 Inhoudsopgave  1. Strategisch voorraadbeleid
 2. Buurtaandeelhoudersschap voor het bevorderen van de leefbaarheid
 3. Onderhoudsbeleid afgeleid van strategisch voorraadbeleid
 4. De nieuwe lange weg
 5. Strategisch voorraadbeleid in een notedop
 6. Toekomstige seniorenwoningen in kerkdorpen
 7. Toekomstvisie
 8. Huurbeleid vraagt om een passend antwoord

REFLECTIE Milieuvriendelijk woningbeheer 1997 Inhoudsopgave  1. experimenteren met duurzaam woningbeheer
 2. milieubewust onderhoud kost eerst energie
 3. afwegingsmethodiek voor verstandige materiaalkeuze